0
مجموع:0 ریال

دانیال آدرنگ:

- کارشناسي زبان و آموزش زبان انگليسي ،

- کارشناسي ارشد زبانشناسي همگاني دانشگاه شهيد بهشتي،

- مدرس کلاسهای آمادگي کنکور کارشناسي و ارشد

- مدرس برتر موسسات آموزشگاه های زنجان

- مدرس دوره های آمادگي امتحان IELTS

- مدرس جایگزین دانشگاه آزاد گروه زبان

- تدریس دوره های تربیت معلم

- تدریس دوره های زبانشناسي

- تدریس دوره های روانشناسي

- تدریس دوره های جامعه شناسي

- تدریس دوره های مهارت های زبان انگلیسي

- تدریس دوره های تفکر انتقادی

- تدریس دوره های مدیریت زمان

- تدریس دوره های مدیریت کلاس

- برگزاری دوره های بحث آزاد

- برگزاری دوره های نقد فیلم

- تدوین کتب درسي

- سوپروایزری و مدیریت موسسات آموزش زبان

تاليفات:

- نگارهنده و مولف 8 عنوان کتاب در زمینه زبان انگلیسي و زبانشناسي

- Must-know daily expressions

- Cultural celebrations

- IELTS PACK

- An Introduction to Linguistics

- Bridging the gap

- Bridge over the obstacles

- An Introduction to medical genetics

- تحلیل گفتمان

- نویسنده چندین مقاله علمي و آموزشي

- An introduction on post-method teaching

- Critical Discourse Analysis of Donald Trump speech regarding nuclear deal with Iran

- مبتدا سازی در زبان ترکي آذربایجاني گویش زنجاني

radmanli
برگشت به بالا