0
مجموع:0 ریال

دوره های حضوری:

تنها سیستم آموزشی شناخته شده و مرسوم، فضای کلاس درس با حضور استاد و دانشجو می باشد؛ که همانند سایر روشها در کنار مزایایی که در خود دارد، معایبی را نیز شامل می‌شود. از جمله مزایای آن: مقید ساختن شما برای حضور در کلاس طبق یک برنامه زمانبندی شده؛ در کنار هم قرار گرفتن سایر کسانی که علایق مشترکی برای یادگیری در زمینه‌ی خاصی دارند؛ تبادل اطلاعات؛ استفاده از تجارب و نظراتی که در جمع کلاس مطرح می‌شود؛ یادگیری مطالب در جمع کلاس و انگیزه ای که برای مطالعه‌ی دروس هر جلسه و آمادگی برای جلسات بعدی در شما ایجاد می‌کند که در افراد مختلف متفاوت است.

مرکز زبان‌های خارجه‌ی رادمان از شروع فعالیت‌های خود دوره‌ها و خدمات حضوری را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده است. دوره‌های ترمیک زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ترکی استانبولی، دوره‌های تخصصی IELTS ،TOEFL ،MHLE MSRT ،PET و EPT در بخش زبان انگلیسی، و دوره‌های تخصصی زبان‌های ترکی استانبولی، آلمانی و فرانسه جزو دوره‌هایی می‌باشد که در اولویت برگزاری می‌باشند.

برگشت به بالا