0
مجموع:0 ریال
25 بهمن 1399

چگونه می‌توانیم یک ‌متن انگلیسی بنویسیم

برای این‌ که بتوانید یک متن را به ‌صورت صحیح و اصولی به زبان‌ انگلیسی بنویسید بایستی نکاتی رادرنظر داشته‌باشید که با تکرار و تمرین آن‌ها می‌توانید یک ‌نوشته صحیح و بی‌نقص‌ داشته باشید.

۱-فعل و فاعل‌را درجملات انگلیسی بایک‌دیگر تطبیق ‌دهید.

همیشه این‌نکته ‌را درنظر داشته ‌باشد که فعل و فاعل جملات باید از نظر مفرد و جمع‌ بودن کاملاٌ بایک‌دیگر تطابق داشته ‌باشند به مثال زیر توجه کنید:

The two best things that I enjoy about party was the music and food (wrong)

The two best things that I enjoy about party were the music and food (right)

۲-به املای کلمات مختلف انگلیسی توجه کافی داشته‌ باشید.

چگونه می‌توانیم یک ‌متن انگلیسی بنویسیم

برخی کلمات  انگلیسی تقریباٌ دارای املای یکسانی هستند و درصورتی که ‌این کلمات شبیه ‌به یکدیگر را  اشتباهاٌ در یک کلمه به ‌کار ببرید معنی و مفهوم جمله تغییر می‌کند. برای ‌مثال:

Accept (پذیرفتن)

Except (به‌جز)

Aspect (جنبه)

۳-از ضمایر مبهم انگلیسی استفاده‌ نکنید.

بعضی افراد در برخی قسمت‌های جملات درمتن انگلیسی به‌منظور جلوگیری ازتکرار اسم از ضمایر استفاده ‌می‌کنند اما به‌این نکته توجه داشته ‌باشید که استفاده از ضمایر مبهم مانند (این و آن) خواننده‌ را گیج می‌کند و ممکن‌ است مفهوم اصلی جمله ازبیین‌ برود بنابرین سعی‌ کنید تاحد امکان از ضمایر مبهم استفاده‌ نکنید.

When marry found his daughter she was so happy. (she –> marry or her daughter)

Marry was so happy when she found his daughter. (right)

۴-حروف‌اضافه زبان‌انگلیسی‌را به‌درستی استفاده‌ کنید.

هرکلمه انگلیسی دارای حروف‌ اضافه مخصوص به‌خود است. برای‌ مثال:

-برای مکان، زمان و… از حروف ‌اضافه at استفاده ‌می‌شود.

-برای ماه، فصل و… از حروف‌ اضافه in استفاده‌ می‌شود.

-و…

برای آن‌که به‌این اشتباه مرتکب نشوید، توجه داشته‌باشید که‌ باید انگلیسی فکرکنید و به‌ صورت کلی به‌هنگام نوشتن رایتینگ توجه داشته‌باشید که ‌نباید به‌صورت مستقیم جملات فارسی‌ را به انگلیسی تبدیل ‌کنید.

چگونه می‌توانیم یک ‌متن انگلیسی بنویسیم

۵-به بزرگ ‌بودن حروف‌اول برخی واژگان انگلیسی توجه‌کنید.

حروف ‌اول برخی ‌کلمات باید بزرگ نوشته ‌شوند:

-اسامی خاص

-اسامی افراد

-اسم شهرها و کشورها

-و…

۶-اصول نگارشی در زبان‌انگلیسی را رعایت‌ کنید.

رعایت اصول نگارشی درنوشتن یک‌متن به انگلیسی بسیار حائز اهمیت است.

سعی‌کنید علامت‌های ویرگول را‌به درستی به‌کار ببرید تا مکث درجای مناسبی ازجمله درنوشته شما صورت ‌گیرد، و منجربه درک‌ صحیحی ازموضوع شود، ازعلامت گیومه در جایگاه مناسبی ازجمله استفاده کنید (استفاده‌از گیومه در نقل‌قول‌های مستقیم مرسوم است)، هم‌چنین سعی‌ کنید در متن نوشتاری‌ خود فاصله‌های بین کلمات‌را رعایت‌کنید وبه ‌صورت کلی تمامی قواعد نگارشی ‌را درنظر داشته‌ باشید.

زیرا رعایت تمامی اصول نگارشی در نوشتن یک رایتینگ سبب می‌شود که ‌متن نوشته‌ شده توسط دیگران به‌خوبی درک‌ شود و یک نوشته‌ای به زبان ‌انگلیسی و کاملاٌ حرفه‌ای را دراختیار دیگران قراردهید.

۷-اصطلاحات انگلیسی صحیحی ‌را در نوشتار خود استفاده‌کنید.

توجه داشته‌ باشید که هر متن، الگوی مخصوص به خود را دارد، حتماٌ به‌هنگام نوشتن، ساختار و الگوی مناسب‌ را رعایت‌کنید.

درصورتی‌ که اقدام‌ به نوشتن متن یک داستان و یا یک‌ مقاله عمومی به انگلیسی کرده‌اید، می‌توانید از اصطلاحات انگلیسی رایج استفاده‌کنید که برای بهتر شدن متن، استفاده‌از اصطلاحات پرکاربرد توصیه می‌شود، اما از زیاده‌روی در استفاده‌ از اصطلاح خودداری نمایید.

۸-به انسجام پاراگراف‌های نوشته‌خود توجه کافی را داشته‌ باشید.

متن انگلیسی خودرا به درستی پاراگراف‌بندی کنید، و سعی در حفظ موضوع اصلی در هر پاراگراف داشته‌باشید. از نوشتن جملات طولانی و یا به‌کاربردن کلمات پیچیده خودداری کنید. به ‌هرمیزان که نوشتار شما ساده و قابل فهم‌تر باشد، ارزش و اعتبار بیشتری خواهدداشت.

۹-قالب نوشتن مخصوص متن

برای نوشتن متن‌های مختلف باید از الگوهای متفاوتی استفاده‌کنید. همان‌طور که‌می‌دانید الگوی نوشتن یک‌انشاء با الگوی متن یک مقاله‌ی ‌علمی یا یک نامه‌‌‌ی اداری متفاوت ‌است. الگوهای متن‌های مختلف‌ را یاد بگیرید و درجایگاه مناسب‌خود به‌کار ببرید.

 

 
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
برگشت به بالا