0
مجموع:0 ریال
31 شهریور 1400

اسم مرکب در انگلیسی

این روزها حسابی مشغول یادگیری زبان انگلیسی هستید. وقتی زبان انگلیسی فرا می‌گیرد به طور حتم با اسامی چون اسم مرکب مواجه می‌شوید. از آنجایی که در ابتدای مسیر آموزش زبان جدیدی قرار دارید خیلی اطلاعاتی از اسامی مرکب ندارد. شاید هم در بسیاری از منابع انگلیسی کلماتی را دیده و شنیده‌اید، اما دقیق نمی‌دانید به چه کلماتی نام مرکب داده می‌شود. در صورت تمایل تا انتهای مقاله با ما همراه شوید تا تیم زبان تخصصی رادمان شما را بیشتر و بهتر با اسامی مرکب آشنا سازد. بی‌معطلی به سراغ توضیحات مقاله می‌رویم.

اسم مرکب چیست؟

در همان ابتدا در مورد بحثمان اولین سوالی که مطرح می‌شود آن است که اسم مرکب چیست؟ به زبان ساده اگر بخواهیم یک تعریف کوتاه در مورد این اسم داشته باشیم چه می‌گوییم. بایستی گفت دو یا چند کلمه که کنار هم قرار می‌گیرند و یک معنای مستقل و واحدی را به وجود می‌آورند نام اسم مرکب را به خود برچسب می‌زنند. قطع به یقین به شکل‌های مختلف این نوع از اسم را دیده‌اید. اسامی به شکل‌های سرهم، جدا یا به کمک خط فاصله از هم جدا شده تا در نهایت یک معنای واحدی را برای اسم مورد نظرمان وجود ‌آورند.

بدین ترتیب، در ادامه برای هر کدام از این ساختارهای نام مرکب در انگلیسی یک مثالی می‌زنیم تا بهتر متوجه موضوع بحث مقاله شوید.

اسم مرکب

ساختار اسم مرکب

در ساختار اسم مرکب، به عنوان مثال اگر یک کلمه‌ای دو اسم داشته باشیم اسم اول اسم دوم را تعریف می‌کند. همانطور که قبل‌تر اشاره کردیم به شکل‌های گوناگون می‌توان نام مرکب را در جمله به نمایش درآورد. همچنان تا پایان این بخش همراهمان باشید. در دنباله مطلب از ساختار نامبرده هم یاد خواهیم کرد.

سرهم (Closed from)

اسم سرهم اسامی هستند که به صورت یک کلمه بیان می‌شوند. البته اگر در برخی منابع با نام solid compound nouns دیدید تعجب نکنید، چرا که مفهوم کلمات Closed from  را می‌رساند. به عنوان مثال:

Football, headlight, makeup, bathroom

اسم مرکب

با فاصله (Open from)

اسامی با فاصله یکی دیگر از اسامی هستند که در مجموعه اسم مرکب قرار می‌گیرند. این اسم که در آن کلمات به صورت جداگانه در کنار هم قرار گرفته‌اند، در ادامه توضیحات این مقاله می‌توانیم مثالهایی از این اسمها را برایتان بیاوریم.

Post office, Middle East, Bus stop

با خط فاصله(Hyphenated compound)

در نهایت ساختار بعدی که در مجموعه اسم مرکب قرار می‌گیرد. اسامی با ساختار خط فاصله یا همان هایفن hyphen (-) است. برای نمونه اسمهایی مانند:

letter-box, father-in-law

این اسامی جزو ساختار خط فاصله در دسته بندی اسم مرکب می‌باشند.

در بخش بعدی می‌خواهیم قدری هم در مورد ترکیب‌های نامهای مرکب با شما به گپ و گفت بپردازیم.

اسم مرکب

ترکیب‌های اسم مرکب

در این قسمت می‌خواهیم شما را با ترکیب‌های اسم مرکب بیشتر آشنا سازیم تا بهتر بتوانید در مسیر یادگیری زبان انگلیسی قرار بگیرید و قدمهای محکم تری را بردارید.

Noun + noun(اسم + اسم)

Bedroom, printer cartridge, policeman, Popcorn

Noun + verb(اسم + فعل)

Rainfall, haircut, breakfast, sunrise

Verb + noun(فعل+ اسم

Breakfast, driving license, swimming pool

Adjective + noun (صفت + اسم)

Full moon, blackboard, dry-cleaning, Grandfather, Ice-cream

Noun + Adjective (اسم+ صفت)

truckful

Noun + preposition(اسم+ حرف اضافه)

 Love-in, hanger-on, passer-by

Preposition + noun (حرف اضافه+ اسم)

onlooker, online,outdoor, past lives

Adverb + Verb(قید+فعل)

Input, intake,

Verb + Adverb(فعل+ قید)

Takeover,check-up

Noun + prepositional phrase (اسم+گروه قیدی)

Father-in-law

در همین جا صحبتهای خود را به پایان می‌رسانیم. امیدواریم مقاله‌ی پیشرو با عنوان معرفی اسم مرکب در انگلیسیکه توسط تیم زبان تخصصی رادمان گردآوری شده برایتان کاربردی و مفید بوده باشد.

برگشت به بالا